Начало2

 


 

 

 

 

„Селена 52” ЕООД е фирма в сферата на охранителната дейност. Охраняваните от нас обекти са повече от 100 и са на територията на цялата страна. 

Предоставяме следните услуги:

  • Въоръжена и невъоръжена физическа охрана;
  • Персонална охрана на физически лица
  • Охрана на ценни пратки и товари
  • Охрана на железопътния транспорт
  • Охрана на имущество на физически и юридически лица
  • Охрана на сгради, помещения, заведения и стопански обекти
  • Провеждане на курсове и обучения в сферата на сигурността 

Целите ни са постигане на високо качество на обслужването и предоставяне на напълно завършена и адекватна услуга за всеки клиент.

На 10.08.2016 г., фирма „Селена 52” ЕООД подписа с Министерството на труда и социалната политика –  Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M90POO1-1.003 „Ново работно място 2015”.

Общата цел на проекта е да се създадат нови, устойчиви работни места в „СЕЛЕНА 52” ЕООД.

 Проектът е с продължителност от 15 месеца, а общата му стойност е 389 836.80 лв., като 311 869 44 лв.  от тях са безвъзмездна финансова помощ. 

„СЕЛЕНА 52” ЕООД