Курсове за охранител

За да се запишете в  курс  за охранител е нужно да представите следните документи:

1. Лична карта – представя се само за справка при записване

 2. Диплома – копие от завършена степен на образование.

 /  за  попълване на личният регистрационен картон в ЦПО /

 3. Една ваша  актуална снимка / за документи  /

 4. Медицинско свидетелство от личният лекар, че лицето е физически и психически здраво

 5. Платена такса за обучение.

  •   БАНКА : Първа Инвестиционна банка, клон София
  •   IBAN : BG47FINV91501016675195;
  •   BIC : FINVBGSF;

Записване за обучение се извършва в офиса  на Центъра за професионално обучение след представяне на комплект попълнени документи.

     (предоставени от служител на ЦПО)

При неяснота свързана с гореспоменатите документи, въпроси за обучение, както и за записване в курса, моля свържете се с нас на тел. 02/ 800 21 29, или ни  пишете на e-mail: dora.koleva@selena52.com