Партньори

Индустриален Клъстер Сигурност  е сдружение с нестопанска цел – национална организация с хоризонтална структура в сферата на частните услуги за сигурност, която обединява интересите, усилията, капацитета и професионализма на своите членове.

Структурата на Индустриален Клъстер Сигурност ( ИКС) включва: Общо събрание, Съвет на учредителите, Управителен съвет и Изпълнителен директор

Индустриален Клъстер Сигурност (ИКС) работи за индустриално и технологично развитие, разработва стратегически документи, инициира и участва в процеса на промяна в нормативната база, вкл. В сферата на висшето и професионално образование и обучение, стандартизацията.

Индустриален Клъстер Сигурност  ИКС представлява своите членове пред национални и международни организации и институции