Професионални обучения

Професия Специалност Код
Охранител   861010
  Банкова охрана и инкасова дейност 8610101
  Физическа охрана на обекти 861003