Документи за кандидатсване за доставка на униформено облекло и обувки и помощни и лични предпазни средства