Семинари

Семинар: “Актуални аспекти в съвременната корпоративна сигурност” 24.04.2013 г.